Rozbory

Numerologický rozbor jména David Furnish

za pomoci: vestirna.com

Činné číslo: 4
(podstata dané bytosti, jaký je člověk uvnitř)

Čtyřka přináší organizační talent a chuť podávat výkony.

Dědičné číslo: 5
(ukazuje přínosy našich předků naší fyzické, duševní i duchovní stránce)

5 patří nadšení.

Intinmí číslo: 4
(vnitřních nebo skryté ideály a touhy)

Touha po stabilitě a řádu. Pevné základy potřebné k uskutečnění plánů. Vyžaduje odpovědnost a přesnost od sebe i od ostatních. Čtyřka touží stavět, pevně a trvale.

Číslo realizace: 5

Žije stále v pohybu, násobí zkušenosti.


Datum narození : 25.10.1962

Vibrační číslice : 8

     Představuje úspěch a změny. Lidé s touto vibrační číslicí dokáží odhalit příležitost pro svůj prospěch a nahromadit bohatství. Touží po síle a moci a měří většinou všechno materiální hodnotou. Osmička představuje symbol úspěchu, když je položena, symbolizuje nekonečno. Jako největší sudá základní číslice je symbolizována Uranem, který je spojován s náhlými, nečekanými změnami a transformacemi. Člověk s touto vibrační číslicí má organizační schopnosti, ačkoli je v podstatě konzervativní. Je to člověk zdatný, praktický a má zdravý úsudek. Překážky nepřekonává sám, nechává to na těch, které zařadí do svého plánu, proto bývá často úspěšný. Chybí mu inspirace, proto někdy svůj úspěch promešká.

Numerologická tabulka


3 (0) 6 (1) 9 (1)
2 (2) 5 (1) 8 (0)
1 (2) 4 (0) 7 (0)

Slovní vyjadřování

Dvě jedničky v mřížce - s vyjadřováním hlubších citů žádné potíže nemá a cítí potřebu o nich mluvit. Dívá se na situaci a problém z obou stránek, není tvrdohlavý, aby neviděl stanovisko druhého, ani tak hrdý, aby  se nedokázal omluvit, když cítí, že byl v neprávu a připadá mu přirozené, aby se stejně choval i druhý. V lásce komunikuje zcela bez zábran a vždy řekne co se mu líbí a co mu vadí.

Intuice

Dvě dvojky v mřížce - výrazná schopnost intuice, která mu umožňuje vžít se do situace druhého a plně pochopit, co váš protějšek cítí, uzavírá přátelství na celý život. Lidé kolem něj cítí jeho hluboké porozumění pro druhé a to je k němu přitahuje. Je ohleduplným, romantickým milencem, kterému dělá větší potěšení dávat než přijímat. Lidé s dvojkami v mřížce mají velké štěstí a v sobě mají vrozenou potřebu klidu a nejlépe se jim daří v tichém, klidném, harmonickém prostředí.

Pojmová představivost a mentální postřeh

Chybějící trojka - trpí na neschopnost vnímat abstraktní pojmy, problémy s orientací a na neschopnost poradit si s jednoduchými logickými postupy.

Zručnost a asertivita

Chybějící čtyřka - delší čas k nalezení vlastní zručnosti, větší trpělivost k jiným, nepřiměřené reakce, snadno pláče, důležitost manuální práce.


Citová hloubka a vůle

Jediná pětka v mřížce naznačuje stupeň emocionální intenzity a odhodlání. Pokud je její energie dobře usměrněna a kontrolována, může se stát stimulací k dosažení takřka čehokoli. Dovede být aktivní, výkonný, skromný a okouzlující, bez náležitého usměrnění a kontroly se však může dynamická síla pětky projevit v negativním směru a vyvolat v něm podrážděnost, netrpělivost, náladovost a egocentrismus. Má magnetický vliv na ostatní. Když nalezne něco, v co uvěří, dokáže překonat sám sebe i všechny vnější překážky. Když ho ovládne touha něco dokázat, něco, nebo někoho získat, je schopný přenášet hory, jen aby toho dosáhl. Pětka je číslem svobody a širokých volných prostranství. V přírodě se také rád miluje s veškerou citovou prudkostí, ale jinak ho láska těší kdekoli.

Láska ke kráse, k domovu a k rodině

Jediná šestka v mřížce symbolizuje hlubokou lásku k domovu a rodině, schopnost ocenit krásu ve všech aspektech života a umělecké nadání. Nejlíp se mu daří v harmonickém prostředí, mezi lidmi, kteří ho milují a oceňují jeho snažení. Nesnáší domácí prostředí, ve kterém chybí vřelost a na stresové situace reaguje úzkostně. Má často neuvěřitelnou paměť; i ti, kteří doznávají, že škole moc nedali. V lásce je pro lidi s šestkou potřeba něhy tak veliká, že se mnohem častěji milují kvůli pocitu blízkosti a fyzického kontaktu, než pro akt samotný. Ne, že by sex nepotřebovali, potřebují ho, ale jejich potřeba něhy a tepla je silnější. Často mívá silnou vazbu na jednoho z rodičů.

Pochopení a účast

Chybějící sedmička - velká váhavost, těžko se prosazuje a mluví na veřejnosti, samota ho pak velmi tíží.

Logika a intelekt

Chybějící osmička - Snaží se nejednat podle prvního popudu a pokaždé vše pečlivě zvážit, nesnáší mravenčí práci, má silný smysl pro humor, ale nedokáže přijmou vtip o sobě. Nesnáší, když si ho někdo dobírá.

Analytické schopnosti

Jediná devítka v mřížce - Jedná se o číslo duchovního porozumění a odpovědnosti vůči druhým, číslo hledající pravdu, jež naslouchá hlasu vnějšího světa i hlasům nitra. Disponuje schopností chápat potřeby a pocity druhých, a nalézt hlubší a hodnotnější smysl života. Devítky v mřížce vybavují lidi vysokými ideály a schopnostmi provést své životy cestou zkušenosti a pochopení. Má schopnost vnímat a přijmout či odvrhnout víru či filozofii.

Příčně plné roviny

Rovina odhodlání – 1, 5, 9
Rovina dovednosti dává lidem vrozenou podnikavost a aktivitu a probouzí v nich velkou houževnatost. V lásce jsou pro ně klíčová slova "prudkost" a "vytrvalost", ale často jsou příliš soustředěni sami na sebe a nebývají zvlášť citliví a přizpůsobiví. Bez přítomnosti citlivějších čísel se musí naučit lépe vycítit potřeby druhého.
Varování: Rozbory mají orientační charakter.